फूटबॉलवाले ब्लाटर क्रिकेटवाल्या श्रीनिवासन यांच्याशी बोलतात तेव्हां

शृंगेरी मठ.  मंत्रोच्चारण चाललंय. श्रीनिवासन यांच्या जानव्याच्या टोकाला बांधलेला फोन थरथरतो. सायलेंटवर असल्यानं आवाज येत नाही. सभोवतालच्या घनगंभीर मंत्रवातावरणात श्रीनिवासन

Read more